Ivonne de koning
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat is outplacement?

Een outplacement traject is er op gericht werknemers, die om uiteenlopende redenen weg willen bij hun werkgever, de mogelijkheid te bieden met wederzijds goedkeuring van werknemer en werkgever zijn of haar mogelijkheden buiten het bedrijf te ontdekken/ontplooien. De werknemer krijgt ondersteuning bij het zoeken van een nieuwe passende baan of bij het starten van een zelfstandige onderneming.

Het outplacement traject

De werkgever stelt een budget voor outplacement beschikbaar aan voor de begeleiding van de werknemer. In samenwerking met de werknemer wordt een plan van aanpak naar aanleiding van de wensen van de werknemer opgesteld. De werkgever moet akkoord gaan met het plan.

De doelgroep voor outplacement

De werknemers die hun huidige werkzaamheden niet meer kunnen voortzetten wegens lichamelijke of geestelijke klachten. De werknemer heeft zich gedurende langere periode ziek gemeld. (tweede spoor)

Werknemers bij wie een eerder re-integratie traject bij de huidige werkgever is vastgelopen.

Werknemer waarbij de werkgever en werknemer in een conflictsituatie terecht zijn gekomen en beide partijen zijn van mening dat het beter is dat de werknemer zijn carrière buiten de onderneming voortzet.

Werknemers die door een reorganisatie hun huidige werkgever gedwongen moeten verlaten.

Verschil outplacement en re-integratie

Re-integratie is kort gezegd het proces waarbij iemand die op dit moment door wat voor omstandigheid dan ook niet aan het werk is, begeleid en ondersteund wordt naar betaalde arbeid.

Is uw medewerker al twee weken thuis? Schakel dan Werkcontact in voor het afleggen van een huisbezoek of het afnemen van een intake. Samen met uw medewerker maken wij dan direct een plan van aanpak dat ervoor zorgt dat er binnen 6 weken met werkhervatting in fases begonnen kan worden. Gebleken is namelijk dat na 6 weken feeling met de werkvloer verloren wordt en terugkeer bemoeilijkt.

Onze re-integratie trajecten zijn altijd op maat en besparen u als werkgever uiteindelijk veel geld. Voor de werknemer is het veelal een opluchting dat er iemand is die hen begeleidt bij hun werkhervatting en aandacht heeft voor  hun omstandigheden

https://www.outplacementverzekering.nl